Sut i ddewis yr olwynion cwpan malu concrit

1. Cadarnhewch y diamedr

Y meintiau mwyaf cyffredin y mae'r mwyafrif o gwsmeriaid yn eu defnyddio yw 4 ″, 5 ″, 7 ″, ond efallai y gallwch hefyd weld ychydig o bobl yn defnyddio meintiau annormal 4.5 ″, 9 ″, 10 ″ ac ati. Mae'n seiliedig ar eich galw unigol a'r llifanu ongl rydych chi'n eu defnyddio.

2. Cadarnhewch y bondiau

Yn gyffredinol olwynion cwpan diemwntbod â bondiau gwahanol, fel bond meddal, bond canolig, bond caled yn ôl caledwch y llawr concrit. I'w roi yn syml, mae olwyn malu cwpan diemwnt bond meddal ar gyfer concrit yn finiog ac yn addas ar gyfer llawr â chaledwch uchel, ond mae'n oes fer. Bond caledolwyn cwpan malu concritar gyfer concrit mae ganddo wrthwynebiad gwisgo da a miniogrwydd isel, sy'n addas ar gyfer malu llawr gyda chaledwch isel. Mae olwyn cwpan diemwnt bond canolig yn addas ar gyfer llawr concrit gyda chaledwch canolig. Mae miniogrwydd a gwrthsefyll gwisgo bob amser yn groes i'w gilydd, a'r ffordd orau yw cynyddu eu manteision i'r eithaf. Felly, mae angen i chi gadarnhau pa fath o lawr ydych chi'n ei falu cyn dewisolwynion malu cwpan diemwnt.